Wie zijn wij?


Texis stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de oplossing van maatschappelijke problemen op het gebied van veiligheid en energie. Door voorop te lopen met het ontwikkelen en leveren van technologische innovaties in de branche, is Texis hiervoor de aangewezen partner.

Texis BV is in 2000 opgericht en komt voort uit een elektrotechnische onderneming.

Dankzij de integratie van verschillende kennisgebieden, een klantgerichte aanpak en passie voor het vak is Texis in staat duurzame oplossingen voor haar klanten te ontwikkelen, implementeren, beheren en onderhouden.

Deze aanpak heeft ervoor gezorgd dat Texis een gedegen reputatie heeft opgebouwd in verschillende sectoren. Het bedrijf is met name actief in de sectoren: zorg, onderwijs en overheid, retail en logistiek.

Maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van zorg, veiligheid, energie en mobiliteit vragen ondernemers in de installatiebranche keuzes te maken.

Het opdoen van nieuwe kennis is hierbij cruciaal. Vandaar dat Texis intensieve contacten onderhoudt met kennisinstituten, waaronder hogescholen en universiteiten. Het deelnemen aan innovatie trajecten met het doel de nieuwe kennis toe te kunnen passen voor het oplossen van problemen van onze klanten is een belangrijk speerpunt.

Medewerkers worden gestimuleerd om hun vakkennis te vergroten. Tevens moet het werken in de innovatieve omgeving gepaard gaan met passie en enthousiasme.