Safety


De brandveiligheid in gebouwen is met stip het belangrijkste thema op veiligheidsgebied. Met name in gebouwen waarin meerdere mensen verblijven dient de brandveiligheid goed geregeld te zijn. Bij een calamiteit moet ieder aanwezig persoon weten wat te doen om in veiligheid te komen. Texis zorgt samen met de opdrachtgever voor een zo brandveilige omgeving waarbij alles via regelmatige inspecties wordt vastgelegd voor zowel medewerkers als voor de veiligheidsdiensten. Texis, altijd veilig!